Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Gerçek Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu

Tüzel Kişiler İçin Bilgi Edinme Başvuru Formu

Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması ile İlgili 2004/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Maliye Bakanlığı Genel Tebliği