Dosya Başlığı


Yüklenen Tarih

Dosya uzantısı

Disiplin Soruşturma Rehberi

06.02.2024

Tıklayınız

Soruşturmacı Tayini

06.02.2024

Tıklayınız

Katip Görevlendirme ve Yeminli Tutanağı

06.02.2024

Tıklayınız

Müşteki İfadeye Davet Yazısı

06.02.2024

Tıklayınız

Müşteki İfade Tutanağı

06.02.2024

Tıklayınız

Tanık İfade Daveti

06.02.2024

Tıklayınız

Tanık İfade Tutanağı

06.02.2024

Tıklayınız

Bilirkişi Görevlendirme Yazısı

06.02.2024

Tıklayınız

Bilirkişi Yemin Tutanağı

06.02.2024

Tıklayınız

Bilirkişi İfade Tutanağı

06.02.2024

Tıklayınız

Soruşturulan Davet Yazısı

06.02.2024

Tıklayınız

Soruşturulan Savunma Tutanağı

06.02.2024

Tıklayınız

Özlük Araştırma Yazısı

06.02.2024

Tıklayınız

Ek Süre Talep Yazısı

06.02.2024

Tıklayınız

Soruşturma Raporu

06.02.2024

Tıklayınız

Dizi Pusulası

06.02.2024

Tıklayınız

Soruşturma Bitimi Üst Yazı

06.02.2024

Tıklayınız

Soruşturulan Savunma Davet Yazısı

06.02.2024

Tıklayınız

Soruşturma Sonucu Tebliğ Yazısı

06.02.2024

Tıklayınız

Dosyanın Rektörlüğe Gönderilmesi

06.02.2024

Tıklayınız